Konkurs na facebooku

Regulamin Konkursu na facebooku Royal Resin

Regulamin Konkursu na facebooku Royal Resin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Royal Resin Piotr Furmaniak z siedzibą w Lisowice 29A 59-230 Prochowice, NIP: 6911765383

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook - Meta. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 16.01.2023 do 20.01.2023 do godz 23:59.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na facebookowym fanpage'u w dniu 23.01.2023.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184075419

9. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Royal Resin lub udostępni post konkursowy zachęcając do zabawy innych użytkowników.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła / krótkiego wiersza nawiązującego do żywicy i opublikowania go w komentarzu pod postem konkursowym.

11. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez zespół Royal Resin.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem odpowiedzi pod zwycięskim komentarzem oraz postu rozstrzygającego konkurs.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające nawiązania polityczne, obrazę uczuć religijnych, wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest zestaw żywicy, dodatków i akcesoriów umożliwiający kompleksowe rozpoczęcie pracy z żywicą:

1) Żywica Royal Resin Crystal 1kg

2) Barwnik perłowy w proszku 10 g ZŁOTY

3) Barwnik fluorescencyjny 10 g POMARAŃCZOWY

4) Barwnik transparentny 15 ml CZERWONY

5) Barwnik alkoholowy 15 ml NIEBIESKI

6) Proszek perłowy próbka ZŁOTY

7) Proszek perłowy próbka RUBINOWY brak w sprzedaży

8) Zestaw 3 kubki 350 ml + 6 kubków 200 ml + 6 szpatułek + 2 strzykawki

18. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy paczkomatem na podany przez niego adres. Koszt wysyłki ponosi organizator.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 27.01.2023, po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane nazwy profilu w tym imię i nazwisko Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@royalresin.pl.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku ).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Royal Resin Piotr Furmaniak z siedzibą w Lisowice 29A 59-230 Prochowice . W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@uodo.gov.pl.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Royal Resin.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Royal Resin

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło